Vissza a nyitólapra!       

Ez a cikk az EU-INFO (www.eu-info.hu) oldalról származik.


Pályázati lehetőség innovatív technológiák bemutatására

A támogatás útján lehetőség nyílik bemutató, tájékoztató és konzultációs rendezvény üzemi helyszínen történő szervezésére, mely révén olyan innovatív fajtákkal, technológiákkal, környezetvédelmi, állatjóléti, gazdaságirányítási, szervezési, vagy marketing megoldásokkal ismerkedhetnek meg a részt vevő mezőgazdasági termelőket és erdőgazdálkodókat, melyek elterjesztése növeli a versenyképességet, és a fenntartható fejlődés feltételeihez való alkalmazkodó-képességet.

A Bemutató Üzem címre jogosultak: a megelőző gazdasági évben legalább 4 Európai Méretegység nagyságú gazdasággal rendelkező őstermelő, családi gazdaság, egyéni vállalkozó, egyéni cég, szövetkezet, társas vállalkozás, termelői csoport, termelői és értékesítési szövetkezet, beszerzési és értékesítési szövetkezet, szociális szövetkezet, valamint a legalább 20 hektár üzemi területtel rendelkező erdőgazdaság, vagy a legalább 2 hektár üzemi területtel rendelkező erdészeti szaporítóanyag termelő gazdaság. A Bemutató Üzem címre való jogosultság további feltétele a bemutató üzemi program megvalósítására való alkalmasság a következő szakterületek közül legalább egyre vonatkozóan: növénytermesztés, kertészet, integrált növény- és talajvédelem, öntözés, vízgazdálkodás, állattenyésztés, állategészségügy, állatjólét, mezőgazdasági és erdőgazdálkodási gépesítés, mezőgazdasági és erdőgazdálkodási technológia, megújuló energia, fenntartható gazdálkodás, környezetvédelem, ökológiai gazdálkodás, induló fiatalok gazdálkodása, kereskedelmi forgalmazás céljából történő élelmiszer-előállítás, a külön jogszabályban meghatározott kistermelői élelmiszer-előállítás, erdőgazdálkodás, vadgazdálkodás, lovas-turizmus. A támogatás igénybevételének további feltételei: 6 hónapos időszakra vonatkoztatva legalább 3 db egynapos, 5 óra/nap időtartamú bemutató üzemi programot kell tartani, és amelyeken programonként legalább 10, legfeljebb 25 részvételre jogosult mezőgazdasági termelő vagy erdőgazdálkodó vesz részt, valamint a bemutató üzemi programon jelenléti ív készül. A támogatás felső határa: egy jogosult résztvevőre vonatkoztatva legfeljebb 25 000 Ft, egy bemutató üzemi programra vonatkoztatva legfeljebb 625 000 Ft, egy Bemutató Üzem részére 2015. január 31-ig legfeljebb 15 000 000 Ft. Jelentkezési dokumentumot a NAKVI honlapján (www.nakvi.hu) közzétett elektronikus adatlap kitöltésével, véglegesítésével és 2 példányban való kinyomtatásával kell elkészíteni. A jelentkezési dokumentum benyújtási időszaka (a postai feladás határideje): 2013. augusztus 12-26. További információ: 69/2013. (VII. 29.) VM rendelet, 171/2013. (VII. 30.) IH közlemény

EU-Info - 2013 . 8 . 1