Az EU-INFO rendszer kifejlesztője: az EU-INFO KFT - a GAK KHT-val közösen - üzemelteti ezt az EU-s agrár-vidékfejlesztési portált.

Mai dátum: 2018. 1. 24.

Start: 2000.11.9.
Keressen hír-adatbázisunkban:
Dátum:  
év hónap naptól Hírforrás:  Téma: 
  év hónap napig

Szövegrészlet: 


2018.1.14.  <<

Esély a fiatal gazdáknak, hogy megússzák a hatalmas bukást

Enyhítette a Miniszterelnökség azokat a szankciókat, amelyek a fiatal mezőgazdasági termelőket sújtották, ha határidőre nem teljesítették az úgynevezett induló támogatásukért vállalt feltételeket. A jogszabályi módosításokra azért volt szükség, mert a rendeletek szövegezése több esetben félreérthetőnek bizonyult. Ezért a közelmúltban sok fiatal gazdálkodónak azzal kellett szembesülnie, hogy a teljes támogatási összeget vissza kellene fizetnie. A jogszabályi korrekciókkal bizonyos feltételek teljesülésénél a szankció mértéke a korábbi 100 százalékról 10 százalékra csökkenhet.

Sok fiatal gazdának rándult görcsbe a gyomra tavaly ősszel, amikor azzal szembesültek, hogy a korábban felvett, teljes pályázati összeget vissza kell fizetniük. Ilyen szigorú volt ugyanis az a szankció, amely száz százalékos támogatásmegvonással járt, ha az ügyfelek a legkisebb mértékben is elmaradtak az úgynevezett vállalt üzemmérettől, amelyet határidőre kellett megvalósítaniuk.

A fiatal gazdák induló támogatásként több programban 40 ezer euró – mintegy 12 millió forintnak megfelelő – uniós forrást vehettek igénybe. A támogatást úgy kaphatták meg, ha ezért bizonyos feltételeket magukra vállalnak, amelyeket ötéves időszak alatt kell(ett) teljesíteniük. A termelők számára 2007-ben, 2009-ben, 2012-ben, 2014-ben és 2015-ben jelentek meg ilyen formájú támogatási rendeletek. A mostani módosítás ezek közül az utóbbi négyet érinti.

A fiatal gazdák az egyenként elnyert, 12 millió forintos támogatás 90 százalékát – körülbelül 10 millió forintot - a pályázatok pozitív elbírálása után igényelhették, míg a fennmaradó 10 százalékot akkor kérhetik, ha teljesítették a fennmaradó összeg lehívási feltételeit. A 10 százalékos rész kérelmezésének feltételei közé tartozik a negyedik évre vállalt üzemméret elérése is. Amennyiben a kérelmező ezt nem teljesítette, az ötödik évben kérelem-benyújtásra nem lett volna jogosult. Ha ennek ellenére mégis kérte a megmaradt 10 százaléknyi támogatási összeget, a hatóság elutasította igényét a negyedik éves üzemméret nem teljesítése miatt. Az ily módon elutasított kérelmet pedig úgy tekintik, mintha be sem nyújtották volna és 100 százalékos szankcióval büntették első fokon.

Az agrarszektor.hu cikkére reagálva a Miniszterelnökség még tavaly novemberben közölte, hogy a rendeletek módosítását tervezi annak érdekében, hogy a fiatalok gazdálkodása ne lehetetlenüljön el. A mentőöv 2017. december végén érkezett, amikor a jogszabályi korrekciók megjelentek. A Miniszterelnökség a 2009-es, a 2012-es, a 2014-es és a 2015-ös rendeletet is korrigálta.

A módosítás a jogszabályok több részét érinti, így többek között a 2012-es, a 2014-es és a 2015-ös rendeletben enyhült a főállású mezőgazdasági termelővé válás, a képzési kötelezettség, illetve a gazdasági üzemméret elérése kapcsán meghatározott szankciók mértéke, míg a 2009-esben a kommunikációs tervhez kapcsolódó szankciót tompították. A jogszabályi korrekció pontosítja a félreérthetőnek tartott korábbi rendeleti szövegezéseket is, és kimondja, hogy a 10 százalékos kifizetési kérelem elutasításakor a főszabály a teljes visszafizetés.

Mostantól azinban bizonyos feltételekkelmel lehet térni a főszabálytól. Abban az esetben a korábbi 100 százalék helyett csak a fennmaradó 10 százalékos részt veszítik el az ügyfelek, ha a negyedik évre vállalt üzemméretet az ötödik évben teljesítik, illetve legfeljebb 10 százalékkal térnek el attól, amennyiben ez az eltérés nem eredményezi az üzemméret kategória változását.

A módosítás több fiatal gazda gondját megoldhatja, mert csökkenti a szankciók mértékét. A 2012-es rendelet alapján támogatásban részesülők például – bár programjuk már kifutott - az idén ismét benyújthatják kifizetési kérelmüket a fennmaradó 10 százalékos támogatásra, így érdemes lesz figyelemmel kísérniük a kifizető ügynökségi feladatokat ellátó Magyar Államkincstár weboldalát.

Ugyanakkor a teljes szankciómentességhez a vállalásokat – többek között a negyedik éves üzemméretet – továbbra is teljesíteni kell. Így a 2014-es és a 2015-ös fiatal gazdák – akiknél a támogatási programok 2019-ben és 2020-ban fejeződnek be - továbbra is akkor járnak el legbölcsebben, ha inkább túlteljesítik a negyedik évre vállalt üzemméret, amelyet azután kötelezően fenn is kell tartaniuk.

Ha valaki az enyhített feltételeket sem teljesíti, a szankció mértéke továbbra is lehet 100 százalék, ezért nem érdemes a minimumra játszani. A 2014-ben nyertes fiatal gazdák 2018-ban, míg a 2015-ösök 2019-ben érik el a kritikus negyedik évet. Nekik így még van idejük arra, hogy korrigáljanak, illetve helyettesítő ágazatot vonjanak be annak érdekében, hogy ne kelljen később szankciókat elszenvedniük. Természetesen a többi vállalást is teljesíteni kell a szankciómentességhez.

Az agrárszektor.hu információi szerint a december végi enyhítések alapvetően pozitív fogadtatásúak, de sokan még úgy gondolják, korai lenne örülniük, ameddig nem látják jogerősen rögzítve, hogy nem kell 10 milliós büntetést elszenvedniük. A módosítás pontos értelmezésében ugyanakkor szakértői körökben is van még némi bizonytalanság.

A rendeletmódosításokat érdemes az érintetteknek részletesen tanulmányozniuk és akár a hatóság segítségét kérni az értelmezésben. Az, hogy a változtatások milyen mértékben jelentenek megoldást, a másodfokú határozatokból derülhet ki, mivel a korábban benyújtott fellebbezések elbírálása most van folyamatban. Az érintettek mindenesetre bizakodók, és reménykednek abban, hogy nem kell felszámolniuk a gazdaságukat. A módosítások a folyamatban lévő kérelmek elbírálásánál is irányadóak – húzta alá a Miniszterelnökség.

-------------------------

Pontosan ezeket a rendeleteket módosították

A fiatal gazdákra vonatkozó jogszabályokat módosító 35/2017. (XII. 27.) MvM rendelet a Magyar Közlöny 2017-es 225. számában jelent meg.

A módosítás a következő rendeleteket érinti:

- 113/2009. (VIII. 29.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2009. évtől nyújtandó támogatások részletes feltételeiről

- 57/2012. (VI. 21.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2012. évben igényelhető támogatások részletes feltételeiről

- 34/2014. (IV. 4.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2014. évben igényelhető támogatások részletes feltételeiről

- 24/2015. (IV. 28.) MvM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2015. évben igényelhető támogatások részletes feltételeiről

Agrárszektor

Téma: Agrár
A legfrissebb tucat hír ebben a témában:

2018.1.17.
Új pályázat az energiahatékonyság javítására
A Miniszterelnökség a forrásátcsoportosítás lehetőségével élve, elsősorban megújuló energia felhasználásával történő, energiahatékonyság javítását szolgáló új, 35 milliárd forint keretösszegű pályázatot hirdetett a Vidékfejlesztési programban, a felhívásra 2018. február 19-től nyújthatók be a támogatási kérelmek. A Mezőgazdasági és feldolgozó üzemek energiahatékonyságának javítása című pályázatra mezőgazdasági termelők és a mezőgazdasági termelőnek nem minősülő mikro- és kisvállalkozások nyújthatják be kérelmüket, a www.mvh.allamkincstar.gov.hu honlapon.
Agroinform - Beküldve: 22:1:34
2018.1.16.
Korszakhatárhoz érkezett a magyar agrárium
Az agrárdigitalizáció, a legkorszerűbb számítástechnikai eljárások - Amerikából indulva - elérték Európát és Magyarországon is számolni kell azzal, hogy a precíziós gazdálkodás átvétele, használata nem elodázható. A magyar mezőgazdaság jövője, a gazdák megélhetése nagymértékben attól függ, hogy a takarékos, korszerű, gazdaságosabb termelést biztosító, legkorszerűbb számítástechnikai eredményeket, különböző megoldásokat miként tudjuk átvenni, elsajátítani – mondta Fazekas Sándor az M1 és a Kossuth Rádió műsorában.
Agrotrend - Beküldve: 8:44:7
2018.1.16.
Hozzáférnek a viharkárt szenvedett termelők a kedvezményes hitellehetőséghez
A 2017 második félévében jégkárt vagy viharkárt szenvedett mezőgazdasági termelők számára is elérhető a „0 %-os” forgóeszköz hitel. A 2017 második félévében bekövetkezett jégkár vagy viharkárok után a támogatás mértéke a korábbi gyakorlatnak megfelelően az ültetvény minősítésű vagy fóliás termesztéssel érintett terület minden megkezdett hektárja után számított, legfeljebb 1 000 000 forint összegű hitel vonatkozásában 100%-os mértékű kamattámogatás, 100%-os mértékű kezességi díj támogatás, valamint a hitelek megkötésével-, fenntartásával kapcsolatos meghatározott költségekre vonatkozó 100%-os mértékű költségtámogatás.
Agroinform - Beküldve: 8:41:49
2018.1.16.
Változások a vízbázisok védelmében
A 123/1997. (VII. 18.) kormányrendelet alapján az ivóvízminőségű vízigények kielégítését szolgáló, napi átlagban legalább 50 személy vízellátását biztosító vízbázisokat fokozott védelemben kell tartani. A sérülékeny vízbázis védelme érdekében, a vízügyi hatóság különböző védőzónákat jelölhet ki a vízbázis körül, melyeknek eltérő a védelmi funkciójuk. A hatóság a védendő vízbázis védőidomának illetve védőterületének kijelöléséről – a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és mellékleteiről szóló jogszabályban foglaltakra figyelemmel – dönt, mely jogszabály a jelenlegi módosítást megelőzően miniszteri rendelet volt.
Agrotrend - Beküldve: 8:34:0
2018.1.16.
Ezekben az esetekben nem kell vízkészletjárulékot fizetni
Hatályossá vált a vízgazdálkodásról szóló törvény tavalyi évben történt módosítása. A kormány a törvénymódosítással tovább növelte a vízkészletjárulék fizetési mentesség határait. A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosítása értelmében nem kell a vízhasználónak vízkészletjárulékot fizetnie: az öntözési célú vízhasználat esetében vízjogi engedélyenként az évi 400 000 m3-t, vagy vízhasználónként az általa öntözött terület után hektáronként az évi 4 000 m3-t, a halgazdálkodási és rizstermelési célú vízhasználat esetében vízjogi engedélyenként felszínalatti vizet használók esetében az évi 400 000 m3-t, felszíni vizet használók esetében hektáronként az évi 25 000 m3-t meg nem haladó vízmennyiség után.
Agroinform - Beküldve: 8:32:59
2018.1.16.
A biztonságos termelés alapja a növényvédelem
A növényvédelem a mezőgazdaság kiemelt fontosságú területe – mondta Nagy István, az agrártárca parlamenti államtitkára a Növényvédelmi Bizottság ülésén a Földművelésügyi Minisztériumban. A kormány Élelmiszerlánc-biztonsági Stratégiájának célja, hogy egészséges, kiváló minőségű, biztonságos termékek kerüljenek az asztalunkra – mondta az államtitkár. Nagy István kiemelte, a biztonságos mezőgazdasági termelés, valamint az élelmiszer biztonság kiindulópontja a talajvédelem, a növényvédelem valamint a növényegészségügy.
Agroinform - Beküldve: 8:29:45
2018.1.16.
Gyepégetés: jó vagy sem?
Milyen lehetőségeket kínál a természetvédelem számára a gyepek kontrollált égetése? Mi a különbség az európai és az észak-amerikai gyakorlat között? Egyebek mellett ezekre a kérdésre ad választ a Debreceni Egyetemen működő MTA-DE Biodiverzitás Kutatócsoport tudományos munkatársa. Valkó Orsolya a témában írt publikációjáért elnyerte a német nyelvterületek ökológiai társaságának díját, miután a Basic and Applied Ecology című folyóiratban megjelent írása a legtöbbet idézett cikk lett a lapban.
Magyar Mezőgazdaság - Beküldve: 8:28:28
2018.1.15.
Változások a családi gazdaságok nyilvántartásában
Módosult a családi gazdaságok létrehozásáról, nyilvántartásba vételéről, működtetéséről, szóló kormányrendelet – tájékoztatott a nak.hu portál. A 2018. január elsejétől hatályos a családi gazdaságok létrehozásáról, nyilvántartásba vételéről, működtetéséről, valamint kiemelt támogatásukról szóló 326/2001. (XII. 30.) Kormányrendelet 2. § (2) bekezdés b) pontjának módosítása értelmében a családi gazdaságok nyilvántartása a továbbiakban nem tartalmazza a gazdálkodó család tagjainak adóazonosító jelét.
Agronapló - Beküldve: 21:59:38
2018.1.15.
Megváltozott az őstermelői igazolványra vonatkozó rendelet
Módosult a mezőgazdasági őstermelői igazolványról szóló kormányrendelet. 2018. január elsejével a mezőgazdasági őstermelői igazolványról szóló 436/2015. (XII. 28.) Kormányrendelet 9/A. § szakasza hatályát veszítette, és míg az 5. § (1) bekezdése is egyszerűbben került megfogalmazásra összességében elmondható, hogy az ügyfelek továbbra is a bejelentett lakóhelyük vagy tartózkodási helyük szerinti NAK megyei ügyintéző szervezeténél, kiállítójánál, azaz a falugazdásznál intézhetik az őstermelői igazolványukkal kapcsolatos teendőket, kérelmezhetik az igazolvány kiadását, érvényesítését, cseréjét, módosítását, pótlását vagy bevonását is.
Agrotrend - Beküldve: 21:59:37
2018.1.15.
Mostantól nem kell megújítani az állatjóléti felelős bizonyítványokat
Megszűnt az állatjóléti felelősök bizonyítványának öt évenkénti megújítási kötelezettsége, a korábban kiállított igazolásokat pedig ezentúl határozatlan időre kiadottnak kell tekinteni. A 2017. december 27-én bekövetkezett változás értelmében tehát azoknak, akik az elmúlt években a Nébih által szervezett képzésen sikeresen megszerezték a képesítést, ismétlő oktatáson nem kell részt venniük! Kapcsolódó jogszabály: A mezőgazdasági haszonállatok tartásának állatvédelmi szabályairól szóló 32/1999. (III. 31.) FVM rendelet.
Agroinform - Beküldve: 21:59:36
2018.1.15.
Ezekre az adminisztrációs teendőkre ügyeljen az anyatehéntartás-támogatás benyújtásánál!
A 2017. évi egységes kérelem felületen benyújtott, termeléshez kötött anyatehéntartás-támogatás (európai uniós), valamint az átmeneti nemzeti anyatehéntartás-támogatás esetében változott a jogszabályi előírás, mivel a 66/2017. (XII. 22.) FM rendelet 15. és 16. §-a a szaporítási (mesterséges termékenyítés, embrió átültetés, háremszerű- és szabad pároztatás, természetes fedeztetés) események bejelentési határidejét módosította a jogcímrendeletekben. A korábbi határidő másfél hónappal lerövidült, így a támogatási évet követő év január 31. napjáig be kell jelenteni minden érintett szaporítási eseményt.
Agrotrend - Beküldve: 21:59:35
2018.1.15.
Támogatás nyerhető borszőlőültetvény telepítésére
A Miniszterelnökség borszőlő ültetvények telepítését támogató pályázatot hirdetett a Vidékfejlesztési Program keretében. Az új, mintegy 4 milliárd forint keretösszegű felhívásra a kérelmeket 2018. február 15-től lehet benyújtani. Az Európai Unió új szőlőtelepítési engedélyezési szabályozásának köszönhetően ugyan korlátozott mértékben, de alkalom nyílik a tagállamok számára a termelési potenciál növelésére.
Agrotrend - Beküldve: 21:59:34
   


Partnereink:

Az EU-Info OJ, AGRIC és RAPID
szolgáltatásaink támogatója:

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Széchenyi Vállalkozásfejlesztési Program

Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Környezetvédelmi Alap Célfeladat Fejezeti Kezelésű Előirányzat

Szakmai együttműködő partnerünk: Magyar Agrárkamara
Korábbi támogatóink: PHARE program (EU Kom. Strat.), International Visegrad Fund, FAO SEUR,
Miniszterelnöki Hivatal Informatikai Kormánybiztosság

 

Aktuális támogatónk:


2004. június 21-2005. december 31.Korábbi támogatóink:

OJ, Agric, RAPID, Midday
2003. február 14-2004. február 14.

SQL Adatbázisok
2003. február 8-2003. december 31.

Környezetvédelmi témák
2003. február-2003. december

 

A mai napon a dokumentumok száma a (1) HÍREK adatbázisban: 35131db, (2) OJ Adatbázisban: 11963db, (3) AGRIC adazbázisban: 16804db.

 

Az EU-INFO rendszerben szereplő, angolról magyar nyelvre történt gépi fordítások alapján keletkezett dokumentumok nyelvileg és jogilag nem lektorált anyagok, nem képeznek jogforrást, az azokban szereplő információk elsődleges célja a szakmai tájékoztatás.


Originally published in the official languages of the European Community in the Official Journal of the European Communities by the Office for Official Publications of the European Communities. Responsibility for the translation into Hungarian from the original English edition lies entirely with the translator or publisher.

Home - Hírek - Közlöny ("C", "L") - Agrár rendeletek - ADAT-bázis - Mi az EU-Info?

További felvilágosítás: GAK Kht., tel.: 28/521-120